Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Teşkilat Yapısı

Müdür: Doç. Dr. Barış Borlat

Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. İsmail Sabah

Üyeler: 

Prof. Dr. Muhammet ERAT 

Doç. Dr. Özkan KESKİN 

Doç. Dr.  Ahmet ESENKAYA 

Doç. Dr. Resul ALKAN 

Dr. Öğr. Üyesi Mithat ATABAY 

Dr. Öğr. Üyesi Onur USTA