Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Danışma Kurulu

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Burhan Sayılır

Prof. Dr. Figen Atabey

Prof. Dr. Mesut Uyar

Doç. Dr. Azer Banu Kemaloğlu

Doç. Dr. Rezzan Ünalp 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Baş

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen