Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Tarihçe

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi ile yönetmeliği, 1992 yılında üniversite rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş ve yayınlanmıştır. 1992'den itibaren başlayan süreçte bugüne dek merkezin kuruluş amacı ve temel faaliyetleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkente giden yolda en mühim cephelerinden biri olan Çanakkale Muharebeleri'ni ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu muharebelerdeki rolünü araştırmak ve bunları kamuoyu ile paylaşmak olmuştur. Bu bağlamda araştırma merkezi bünyesinde pek çok araştırma, çalıştay, konferans, söyleşi, etkinlik, kitap basım-yayımı gibi muhtelif faaliyetlere imza atılmıştır. Önümüzdeki süreçte de araştırma merkezinin hedeflerine aynı şekilde devam etmesi planlanmaktadır.