Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Stratejik İç Kontrol

Stratejik iç kontrol

Ekler

13-212-376-249-strateji-ic-kontrol.pdf