Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Amaçlar ve Hedefler

Araştırma merkezinin amacı Çanakkale Muharebeleri özelinde konuyla hususi olarak ilgilenenler ve bu alana merak duyanlar için spesifik bir alan yaratmak, yeni eser ve kaynaklar üretmek, Çanakkale harp sahasında çalışmalar yapıp şehitlik noktalarını tespit ile birlikte bu noktaları halka sunup ziyarete açmak ve tarihi alanı ihya etmektir. Hedefleri ise kısa vadede ulusal çapta, uzun vadede uluslararası çapta potansiyelini gerçekleştirerek literatüre katkı sağlamaktır.