Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Merkez Kalite Güvence Politikası

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma merkezi olarak Üniversitemize ve paydaşlarımıza en yüksek kalitede hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Bu amaçla, şu prensipler çerçevesinde bir kalite güvence politikası belirlemiş bulunmaktayız:

Merkezin Misyonu: Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi, 1992 yılında ÇOMÜ Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezin misyonu, kuruluş kararına uygun olarak Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini araştırmak, Çanakkale Savaşları'nda Büyük Atatürk’ün cephelerde kazandığı kesin zaferle tarih sahnesine bir güneş gibi doğmasını ve Milli Mücadele için ilk ışık olmasını vurgulamak, Çanakkale Savaşları ile ilgili Türkçe ve diğer dillerde yazılmış belgeleri toplayarak değerlendirmek ve arşivlemek, Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nın belgelerini uluslar arası platforma çıkartmak, Çanakkale Savaşları'nı ve zaferini, genç nesillere tüm yönleriyle anlatmak, Çanakkale Savaş Alanları ve Şehitlikleri gençlerimizin yerinde görmelerini ve incelemelerini sağlamak, dünya devletlerinin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak suretiyle zaferin ne şartlar altında gerçekleştirildiğini kavratmak, Atatürk ve Çanakkale Savaşları ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel işbirliği yapmaktır.

Merkezin Vizyonu: Çanakkale Muharebeleri'yle ilgili bilimsel bir altyapı oluşturmak ve literatürü zenginleştirmek, harp sahasını bilen ve kılavuzluk edebilecek tarihçi uzmanlar yetiştirmek, konuyla illgili akademik yayınları üniversiteye kazandırmak. 

Değerler: Bilimsel etik kurallar çerçevesinde Çanakkale Muharebeleri'ni araştırıp kamuoyu ile paylaşmak, bu alanda nesillere Atatürk merkezli bilinç yaratmak.

Araştırma Merkezimizin Stratejik Amaçları: Çanakkale'yi ve spesifik savaş alanlarını ilk önce tüm ülkeye tanıtmak, akabinde uluslararası boyutta anlam yaratmak, Çanakkale'nin adını Atatürk ile beraber aynı paydada buluşturmak ve duyurmak, Çanakkale'ye ilgi duyanların dikkatini celbetmek ve bunun için araştırma ve çalışmalara devam etmek.