Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

SWOT Analizi

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi'nin Güncel SWOT analizi
Güçlü Yönleri: 
Çanakkale Savaşı'nda uzman araştırmacı akademisyenlerin bulunması,
Merkezin Çanakkale harp sahasına oldukça yakın bir konumda yer alması ve doğrudan arazi çalışması yapılabilmesi,
Diğer kamu ve özel kurumlarla işbirliğine açık çalışabiliyor olması,
Çanakkale halkı için projeler üretilmesi (şehitliklerin ihyası, turizme kazandırılan yeni harp güzergâhları, ziyaret edilebilecek yeni anıtlar ve tarihsel noktalar)
Zayıf Yönleri: 
Merkeze herhangi bir mali kaynak desteği olmaması,
Harp sahası çalışmaları ve gidilecek güzergâhlar için araç olmaması,
Çalışmaları daha aktif şekilde yürütebilmek ve tanıtabilmek için idari personelinin olmaması.
Fırsatlar: 
Merkezin kamu ve özel kurumlarla müşterek çalışmalar yürütebiliyor olması,
merkezin Çanakkale Savaşı harp sahasına oldukça yakın bir noktada yer alması.
Stratejik Amaçlar: 
1- İç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi
2- İç ve dış paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak
3- Çanakkale Muharebeleri çalışma alanında bilimsel faaliyetlerde ev sahibi olmak