Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Panel

İstanbul Üniversitesi Tarih-Coğrafya Kulübü'nün düzenlediği panel

İstanbul Üniversitesi Tarih-Coğrafya Kulübü'nün gerçekleştirmiş olduğu panele ''Sahadan Bulgularıyla Zaferinin 108. Yılında Çanakkale Muharebelerinin Askeri Coğrafyası'' adlı sunumları ile Doç. Dr. Barış Borlat ve Emekli Albay Murat Armutak katkı sunmuştur.