Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Uluslararası Çanakkale Savaşları Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları,

Çanakkale Muharebeleri, sonuçları itibari ile Türk ve Dünya tarihinde önemli bir etki bırakmıştır.Bu etki Türk kamuoyunda günümüze kadar devam etmiş, dünya kamuoyunda ise araştırma konusu olmayı sürdürmüştür. Bu bağlamda Çanakkale muharebeleri konusundaki tarih yazımı çok erken tarihlerden başlamak üzere günümüze kadar gelmiştir. Nitekim Türk resmi askerî tarih yazımı 1916 yılında Çanakkale muharebeleri ile başlamıştır.

Son dönemde üniversitelerde yapılan lisansüstü tezler, kamu kurumlarının destekleri ile sürdürülen projeler, yurtdışındaki yayın çalışmaları, arşivlere ulaşım kolaylığı tarih yazımını daha da zenginleştirmiştir. Tüm bu gelişmeler dâhilinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak farklı disiplinleri kapsayan, yeni bilimsel tartışmaları ve çıktıları ortaya koyacak, Çanakkale muharebeleri tarih yazımına yeni bakışlar sağlayacak, Uluslararası zeminde akademik bir buluşmayı sağlamak için hazırladığımız sempozyumumuza siz değerli bilim insanlarını, araştırmacıları, kamu kurum temsilcilerini ve öğrencilerimizi bekleriz.

 

https://sempozyumcanakk.comu.edu.tr/