Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

LAPSEKİ'DE SAHA ARAŞTIRILMASI VE TETKİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİ!