Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ TOPLANTILARI'NIN ONUNCUSU GERÇEKLEŞTİ!