Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 24. sayısı yayınlanmıştır.

Araştırma merkezimiz tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan ve Modern Language Association (MLA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Islamicus, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve I2OR uluslararası indekslerce ve TÜBİTAK ULAKBİM, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Acar İndeks, Arastırmax ve SOBIAD ulusal indekslerce taranan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı’nın, 24. Sayısı yayınlanmıştır.

Araştırma merkezimiz tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan ve Modern Language Association (MLA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Islamicus, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve I2OR uluslararası indekslerce ve TÜBİTAK ULAKBİM, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Acar İndeks, Arastırmax ve SOBIAD ulusal indekslerce taranan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı’nın, 24. Sayısı yayınlanmıştır. "Dergimizin bu sayısında; Altındaş 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Kuraklığın Ankara’ya Yansıması, Bir Ütopyacı İtkinin Yansımaları: Sait Faik Abasıyanık’ın Edebi Eserlerinde Ütopya,1949 Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası ve Tayvan Yönetiminin Tutumu, Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği, Çanakkale’de Osmanlı Dönemi Tasavvuf Ortamının İzleri: Tarîkat Yapıları, Çanakkale Cephesi’nde 5’inci Ordu Menzil Teşkilatı, Courtgi (Gürcü) Bahr-i Sefid (L’egee) Vapur Kumpanyası, 1883-1911, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Londra Konferansı (21 Şubat 1921-12 Mart 1921), Arşiv ve Hatırat Kayıtlarına Göre Muallim Necati Bey’in Savaş Fotoğrafçısı Olarak Görevlendirilmesi ve Diğer Fotoğrafçılık Faaliyetleri, Lapseki Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler (1845), Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınını Modernleştirme Girişimleri, Türk ve Dünya Basını (1926-1934), 19. Yüzyılda Burgaz Kasabasının Gelişimi ve Karadeniz Ticaretindeki Önemi, Şairle Sultan Arasında ‘İltifat’: Fuzulî’nin Kanunî Medhiyeleri" başlıklı değerli akademisyenler tarafından yazılan makaleler yer almaktadır.  Dergi içinde bulunan makalelere sitemizden ulaşabilirsiniz.