Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

"Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı" 22. sayısı yayınlanmıştır.

Araştırma merkezimiz tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan ve Modern Language Association (MLA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Islamicus, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve I2OR uluslararası indekslerce ve TÜBİTAK ULAKBİM, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Acar İndeks, Arastırmax ve SOBIAD ulusal indekslerce taranan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı’nın, 22. Sayısı yayınlanmıştır.

Araştırma merkezimiz tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan ve Modern Language Association (MLA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Islamicus, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve I2OR uluslararası indekslerce ve TÜBİTAK ULAKBİM, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Acar İndeks, Arastırmax ve SOBIAD ulusal indekslerce taranan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı’nın, 22. Sayısı yayınlanmıştır. Bu sayımızda; Erkekler İçin Askerliğe Hazırlık Dersleri, General Li Jing’in Askerî Düşüncesinin Doğu Türk Kağanlığının Çöküşüne Etkisi, Karesioğulları Beyliği Ekonomisi, Birinci Dünya Savaşı’nın Seyrini Değiştiren Goeben Ve Breslau Gerçeği, II. Mahmud Döneminde Yapılan 1832 Tarihli Arazi ve Emlak Sayımı: Gelibolu Örneği, Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları, Sultan V. Mehmed Reşad’ın Edirne Seyahati başlıklı değerli akademisyenler tarafından yazılan makaleler yer almaktadır.  Dergi içinde bulunan makalelere sitemizden ulaşabilirsiniz.