Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

“Askeri Tarih Seminerleri”nin İlki 22 Kasım 2018 Tarihinde Gerçekleşti!

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, bu sene açılan Disiplinler Arası "Askeri Tarih Çalışmaları" yüksek lisans programı öğrencileri için hazırlanan ve dizi şeklinde devam edecek olan “Askeri Tarih Seminerleri” nin ilki 22 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşti. 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, bu sene açılan Disiplinler Arası "Askeri Tarih Çalışmaları" yüksek lisans programı öğrencileri için hazırlanan ve dizi şeklinde devam edecek olan “Askeri Tarih Seminerleri” nin ilki 22 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşti. 

Askeri Tarih kapsamında gerçekleşen seminerde Askeri Tarihe Giriş konusunda Sayın Alb. Rezzan ÜNALP askeri tarih terminolojisi, sınıf ve konseptlerine göre birlikler, harp prensipleri; Milli Savunma Üniversitesi Harp Tarihi Öğretim Görevlisi Sayın Dr.E.Kur.Alb. Levent ÜNAL ise stratejinin unsurları, strateji operatif ve taktik ilişkisi, stratejik konseptler, strateji ve harp tarihi üzerine kaynaklar ve düşünürler hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdi.

Facebook Üzerinden Gönderiye Ulaşmak İçin Tıklatınız.

Twitter Üzerinden Gönderiye Ulaşmak İçin Tıklatınız.