Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

“Askeri Tarih Konferansları Dizisi” Başladı!

Araştırma Merkezi'miz ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü'nün iş birliği ile düzenlenen Askerî Tarih Konferansları Dizisi'nin ilki 23.11.2018 tarihinde Çimenlik Kalesi Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Araştırma Merkezi'miz ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü'nün iş birliği ile düzenlenen Askerî Tarih Konferansları Dizisi'nin ilki 23.11.2018 tarihinde Çimenlik Kalesi Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

“Askeri Tarih Konferansları Dizisi” konferanslar serimizin ilk programında Sayın Emk. Kur. Alb. Dr. Levent ÜNAL,  “X.I.X Yüzyıl Osmanlı Ordu Yapısının Dönüşümü ve Savaşlar” başlıklı sunumunda 17’nci, 18’nci ve 19’uncu Yüzyıl Reform Çabaları ve 19. Yüzyılda Osmanlı-Rus savaşlarını ayrıntısıyla ele aldı. Program Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Barış BORLAT,  Emk. Kur. Alb. Dr. Levent ÜNAL’a plaketini takdim etmesiyle sona erdi.

Facebook Üzerinden Gönderiye Ulaşmak İçin Tıklatınız.

Twitter Üzerinden Gönderiye Ulaşmak İçin Tıklatınız.