Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Makale Kabulü

Kıymetli meslektaşlarımız ve araştırmacılar,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli yeri olan Çanakkale Savaşlarını, akademik bir ortamda tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi bu meyanda, 2003 yılından itibaren Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı adlı hakemli bir dergi yayımlamaya devam etmektedir.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Çanakkale Savaşları Tarihi olmak üzere; Çanakkale şehri ve çevresinin kadimden günümüze kadar tarihi ile Türk tarihini ve kültürünü inceleyen, disiplinler arası belgesel çalışmalara yer veren, yılda iki kez yayınlanan (Bahar ve Güz) ulusal bir hakemli dergidir.

Ülkemizde ve dünyada, Çanakkale ve çevresinin tarihi, arkeolojisi, coğrafyası, kültürü, eğitimi ve diğer hususlarda bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarına yer vermekten Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı memnun olacaktır. Dergimizin yayın politikası ve incelediği hususlar hakkında daha geniş bilgiyi ve önceki sayalarahttp://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr adlı web adresimizden ulaşabilirsiniz.

Dergimiz, Aralık 2013 Güz sayısı ile 2014 Bahar sayıları ile müstakbel sayıları için makale kabul etmektedir. Web sayfamızda bulunan ‘Makale Gönder’ alanından çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.

Konu ile ilgili olarak gösterdiğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

İletişim: e-posta: canakkalearastirmalari@comü.edu.tr

Web adresi: http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/dergimakale

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi