Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

"İtilaf Devletleri'nin 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na Taarruzu ve Sonuçları"