Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Çanakkale Muharebeleri Toplantıları'nın Beşincisi Gerçekleşti!

Araştırma Merkezi'miz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Çanakkale Muharebeleri Toplantıları'nın beşincisi "Muharebe Araç ve Gereçleri" alt başlığında 23 Kasım Cuma günü gerçekleşti.

Araştırma Merkezi'miz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Çanakkale Muharebeleri Toplantıları'nın beşincisi "Muharebe Araç ve Gereçleri" alt başlığında 23 Kasım Cuma günü gerçekleşti.

23 Kasım Cuma günü beşincisi gerçekleşen Çanakkale Muharebeleri Toplantıları'nda Cevat İNCE "Muharebe Araçlarına Genel Bakış ve Topçuluk Teknik Terimleri"; Mehmet Fatih BAŞ "Kara Harekâtında Osmanlı Topçu Birlikleri"; Bayram AKGÜN "Çanakkale Boğaz Savunmasında 240/35’lik Krupp Topları ve Teknik Özellikleri"; Mehmet ARSLAN "Müttefik Donanmasında Ark Royal Uçak Gemisi"; Araştırma Merkezimiz Müdür Yardımcısı Dr. Barış BORLAT "Muharebe Araçlarının Sarfiyatına Dair Tasarruf Önlemeleri"; Dr. Rezzan ÜNALP "Muharebe Aracı Olarak Tabancalar"; Serpil SAVAŞ "Osmanlı Ordusunda Mavzer Tüfekleri"; Dr. Evren MERCAN "Büyük Harpte Deniz Harp Platformları"; Dr. Levent ÜNAL "Kılıçlar, Süngüler, El Bombaları ve Dikenli Teller" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.