Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Çanakkale Muharebeleri Toplantıları'nın Altıncısı Gerçekleşti!

Araştırma Merkezi'miz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Çanakkale Muharebeleri Toplantıları'nın altıncısı "Çanakkale Muharebe Alanı’nda Defin İşlemleri ve Şehitlikler" alt başlığında 21 Aralık 2018 Cuma günü gerçekleşti.

Araştırma Merkezi'miz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Çanakkale Muharebeleri Toplantıları'nın altıncısı "Çanakkale Muharebe Alanı’nda Defin İşlemleri ve Şehitlikler" alt başlığında 21 Aralık 2018 Cuma günü gerçekleşti. 21 Aralık 2018 tarihinde altıncısı gerçekleşen Çanakkale Muharebeleri Toplantıları’nda İslam ÖZDEMİR "İslam'da Şehitlik"; Ertekin KÖSE "Çanakkale Cephesinde Türk Askerinin Manevi Ortamı";  Mustafa Onur YURDAL "Çanakkale Muharebelerine Dair İlk Anıtların İnşası"; Ömer ARSLAN "Biga'daki Çanakkale Şehitlikleri"; Ahmet ESENKAYA "24 Mayıs 1915 günü Defn-i Emvat"; Gürsel AKINGÜÇ "Şehitlik Alanlarının Tespitinde Şevki Paşa Haritalarının Önemi"; Barış BORLAT "Gelibolu Yarımadası Fransız İşgal Bölgesinde Türk Şehitlerinin Defin İşlemleri"; Burhan SAYILIR "Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar ve Şehitlikler ile İlgili Tartışmalar" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Facebook Üzerinden Gönderiye Ulaşmak İçin Tıklatın.
Twitter Üzerinden Gönderiye Ulaşmak İçin Tıklatın.