Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇANAKKALE MUHAREBELERİ VE 57. ALAY ANLATILDI.
02.05.2017