Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

I. DÜNYA SAVAŞI BAŞLIYOR
22.08.2016