Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Görevlendirme

 

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne Görevlendirme

ÇOMÜ Rektörlük Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne, 28.05.2015 tarihinden itibaren Yrd. Doç. Dr. Özkan Keskin asaleten görevlendirilmiştir.